Cỏ Lạc

Thuộc loại cây họ đậu, có khả năng cộng sinh với vi khuẩn có thể tạo đạm từ nitơ có trong không khí và khả năng phát triển nhanh vừa giữ ẩm vừa tạo mùn cho đất. Cỏ lạc được coi là loại cây chống xói mòn, cải tạo đất hiệu quả.

Call Now

Contact Me on Zalo