Cây Chuỗi Ngọc

Cây chuỗi ngọc với lá màu vàng óng thường được gọi với các tên khác Chuỗi ngọc vàng, cây thanh quan.. Cây chuỗi ngọc vàng có tên khoa học Duranta repens thuộc họ thực vật: Verbenaceae (Cỏ roi ngựa).

Call Now

Contact Me on Zalo